Rodinná farma salaš

Vitajte       Vitajte Naše zvieratá

Základné informácie.

Naša farma sa nachádza na strednom Slovensku. Chovu oviec a kôz sa venujeme od roku 1992. V súčasnosti základné stádo tvorí 25 plemenných VF oviec, 3 biele plemenné kozy, plemenný cap linie Karli a plemenné barany linie Walentin a Wous(obaja genotyp R1). Chov je zameraný na produkciu plemenných zvierat. Bahnice a kozy sú z vlastného odchovu. Od 1.1.2008 máme uznaný štatút šľachtitelského chovu. Priemerná dojivosť za normovanú laktáciu (15O dní) bola v roku 2008- 287,7 l.

Ponúkame:

  • plemenné barany
  • plemenné jahničky a ovce
  • plemenné kozy a plemenných capov
  • velkonočné jatočné jahnence
  • jatočné kozlence
Autor: Ján Kováč